RSS

Monthly Archives: Նոյեմբերի 2015

Ռադիո#պար

 

Advertisements
 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ` Այգու հողերի գյուղատնտեսական մշակում

Հողի գյուղատնտեսական մշակում https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D5%B2

 

Արդյուք 1 թեմա 1.1. Հողի կառուցվածքը

Օրգանական գյուղատնտեսությունն էջ 23 Ն. Գ. Սարուխանյան

 

 Թեմա 1. 2. Հողի շերտերը

Արդյունք 1. Թեմա 2. 1. Հողի տեսակները

Արդյունք 2.  Թեմա 1.1 Հողը փորելու դերն ու նշանակությունը

                                    2.1 Հողի հասունացման վիճակ

                                    3.1 Հողի նախացանքս

Արդյունք3 թեմա1 հողախառնուրդներ