RSS

Մանկավարժական աշխատողների աշնանային դպրոց. անհատական աշխատաժամանակ

14 Հկտ

Հոկտեմբերի 19

9:00-9:15 — ընդհանուր պարապմունք

9:30-10:30 — թենիս

10:30-12:30 — աշխատանք  Դպրոց-պարտեզի բակում. ծառերի խնամք, ազատում ենք ծառերը մոլախոտերից

12:30-13:00 — ընդմիջում

13:00-14:00 — աշխատանք բլոգում, կայքում, սովորողների հետ հեռավար աշխատանք

14:00-15:00 — Արտ թերապիայի աշխատանք Զառա Ոսկանյանի հետ:

15:00- 17:00- կազմակերպաչական աշխատանք, եռօրյա ճամբարի նախապատրաստական աշխատանք

Հոկտեմբերի 20-22

9:00-9:15 — ընդհանուր պարապմունք

9:30-10:30 — թենիս

10:30-12:30 — աշխատանք  Դպրոց-պարտեզի բակում. ծառերի խնամք, ազատում ենք ծառերը մոլախոտերից

12:30-13:00 — ընդմիջում

13:00-14:00 — աշխատանք բլոգում, կայքում, սովորողների հետ հեռավար աշխատանք

14:00-15:00 — Արտ թերապիայի աշխատանք Զառա Ոսկանյանի հետ:

15:00- 17:00- կազմակերպաչական աշխատանք, եռօրյա ճամբարի նախապատրաստական աշխատանք

Հոկտեմբերի -23

Ճամփորդություն ՈՒրցաձոր

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: