RSS

Daily Archives: Հունվարի 13, 2015

Հոգու կտոր Արցախ. ռադիո Արցախ

1.Մի թոնրի պատմություն, Վանք գյուղ, Արցախ

2.Վանք գյուղի մասին պատմում է իսկական վանքեցի ձեդոն

3.Վանքեցիք կատակասեր են

4.Արցախյան խոհանոց. քյալագյոշ (քյիլինգյոշ) և խաշիլ

5.Արցախ, Վանք գյուղ, Մուխաթիք սարի լեգենդը

6.Արցախ. Ստեփանակերտի ժենգյալով հաց

Advertisements