RSS

Daily Archives: 1 Մարտի, 2014

Տեսանյութեր

Գնացեք տեսեք

 

Պիտակներ՝

Մեծ պահք (Քառասնորդաց պահք)

 

551701_345264112227553_1860454514_n

Պահքերից առաջինն ու մեծը սուրբ Քառասնորդացն է, որ օրինադրեցին ու պահեցին մարգարեները, որը նաև Քրիստոս պատվեց և մեզ ավանդեց: Պահքը սկսվում է Բարեկենդանին և ավարտվում Զատկին, և այն «Քառասնորդաց» է կոչվում, որովհետև պահոց երկրորդ կիրակիից մինչև Տիրոջ ընթրիքը կազմում է քառասուն օր: Եվ սա ունի բազում խորհուրդներ:
Նախ՝ որովհետև այս քառասունը սատանայի փորձությունների ժամանակն է, որովհետև Քրիստոս քառասնօրյա պահքով հաղթեց փորձող սատանային: Նույնպես և մենք քառասնօրյա պահքով հաղթում ենք սատանայի փորձությունները, և նա հեռանում է մեզանից, ինչպես ասում է Ավետարանը. «Այդ տեսակն ուրիշ բանով չի ելնի, եթե ոչ ծոմապահությամբ ու աղոթքով» (Մարկ. Թ 28):
Երկրորդ՝ այս քառասունը ժամանակն է մարտերի ու պատերազմների, և չարչարելով ու մեր մարմինը զրկելով՝ պատերազմում ենք ընդդեմ ախտերի ու հաճույքների: Պահքով, ծոմով ու ծարավով չարչարում ենք մեր մարմինը և ողորմություն տալով՝ հաղթում աշխարհին, իսկ խոնարհությամբ հաղթում սատանային, ինչպես սաղմոսն է ասում. «Չարչարվեցի և սաստիկ կորացա, մռնչացի սրտիս հեծությունից» (Սաղմ. ԼԷ 9):

Read the rest of this entry »

 

Պիտակներ՝

Մեր տիկին Աիդան

1555335_659286087456771_1864199012_n

  Աիդա Պետրոսյան

  1.   Հրատարակած գրքեր`

  Ոսկեփորիկ
 Լիլիթ
   Ոսկեմատենիկ
Մատենիկ 1: Մայրենիի գիրք-տետր առաջին դասարանցիների համար
Մատենիկ 3: Մայրենիի գիրք-տետր երրորդ դասարանցիների համար:Մաս 2
Մայրենիի ընթերցարան: Գիրք-տետր 3-րդ դասարանցիների համար: Մաս 1
Մայրենիի ընթերցարան 3: Գիրք-տետր 3-րդ դասարանցիների համար: Մաս 2
Արևքուրիկ
Ընթերցարան: Գիրք-տետր երկրորդ դասարանցիների համար: 2-մաս
Մատենիկ 2: Մայրենիի գիրք-տետր երկրորդ դասարանցիների համար: Մաս 2
Ընթերցարան 1: Մայրենիի գիրք-տետր առաջին դասարանցիների համար
Այբբենարան
Մատենիկ 2: Գիրք-տետր երկրորդ դասարանցիների համար: Մաս 1

« Դպիր » մանկավարժական  էկելտրոնային  ամսագրում հրապարակված նյութեր, թարգմանություններ, հոդվածներ

« Պարտեզ »  էլեկտրոնային հանդես

 ,