RSS

Daily Archives: 21 Նոյեմբերի, 2013

Պատկերասրահ

Մենք համալրում ունենք….

Դպրոց-պարտեզի ընթերցասրահը ունի նոր գրքերի համալրում,համեցեք ընթերցելու  այս հետաքրքիր գրքերը ,և տեղափոխվեք հրաշալիքների աշխարհ,ընկերացեք հեքիաթի հերոսների հետ,ուսումնասիրեք ,զննեք երկրի թաքնված գանձերը,իմացեք էվոլուցիայի մասին ,ծանոթացեք աշխարհի երկրներին, դրոշներին…..